Psychoterapia jest sposobem leczenia zaburzeń funkcjonowania psychicznego oraz metodą rozwoju osobistego. Odbywa się na regularnych, najczęściej cotygodniowych spotkaniach - sesjach terapeutycznych. Przebieg sesji zależy od aktualnych potrzeb i tematów wnoszonych przez pacjenta oraz określonych wspólnie celów.

Prowadząc psychoterapię integruję różne nurty terapeutyczne, w szczególności podejście psychodynamiczne i systemowe. Bliskie jest mi humanistyczne rozumienie człowieka. 

Specjalizuję się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej, prowadzę również terapię rodzin. W pracy z przeżyciami traumatycznymi korzystam z terapii EMDR. 

Prowadząc psychoterapię integruję różne nurty terapeutyczne, w szczególności podejście psychodynamiczne i systemowe. Bliskie jest mi humanistyczne rozumienie człowieka. 

Specjalizuję się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej, prowadzę również terapię rodzin. W pracy z przeżyciami traumatycznymi korzystam z terapii EMDR.