Różne sytuacje życiowe: trudności w relacjach, przeżycie straty lub nagłej zmiany mogą wiązać się z intensywnym stresem, przeciążeniem lub załamaniem dotychczasowych sposobów radzenia sobie. ​

Krótkoterminowe wsparcie emocjonalne – od kilku do kilkunastu spotkań – może pozwolić na:

  • odzyskanie stabilności psychicznej 
  • wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami
  • adaptację do zmieniających się okoliczności życiowych. 

Niekiedy ten rodzaj wsparcia owocuje decyzją o podjęciu dłuższej psychoterapii lub terapii rodzinnej. 

Krótkoterminowe wsparcie emocjonalne – od kilku do kilkunastu spotkań – może pozwolić na:

  • odzyskanie stabilności psychicznej 
  • wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami
  • adaptację do zmieniających się okoliczności życiowych. 

Niekiedy ten rodzaj wsparcia owocuje decyzją o podjęciu dłuższej psychoterapii lub terapii rodzinnej.