Cennik

Konsultacja – pierwsze spotkanie (60 min)
180 zł

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa (50 min)
150 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min)
150 zł

Terapia par (60 min)

180 zł 

Terapia rodzin (60 min)
200 zł 

Konsultacja – pierwsze spotkanie (60 min): 180 zł

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa (50 min): 150 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min): 150 zł

Terapia par (60 min): 180 zł

Terapia rodzin: (60 min) 200 zł