Cennik

Konsultacja – pierwsze spotkanie (60 min)
200 zł

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa (50 min)
180 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min)
180 zł

Terapia par (60 min)

200 zł 

Terapia rodzin (60 min)
200 zł 

Konsultacja – pierwsze spotkanie (60 min): 200 zł

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa (50 min): 180 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min): 180 zł

Terapia par (60 min): 200 zł

Terapia rodzin: (60 min) 200 zł